Skip directly to content

SKRÆDDERSYET BEHANDLING

En ny æra

Læger og forskere lærer hele tiden nyt om kræft, og om sygdommes genetiske årsager og kendetegn. For eksempel opstår kræftsvulster ved, at der først opstår en fejl i en celles DNA, en celle er muteret, hvorefter de muterede celler igen deler sig og danner kræftsvulster.

Ved hjælp af moderne genetik, er det muligt at bestemme kræftcellernes opbygning og udvikle lægemidler, der målrettet rammer kræftcellerne. Skræddersyet medicin er en behandlingsmetode, der virker på en specifik forandring hos nogle af de ikke-småcellet lungekræft patienter.

Skræddersyet medicin er en ny æra, fordi danske lægers viden i dag er blevet så stor, at de er i stand til at ramme præcist på kræftcellerne, modsat kemoterapi, som virker på mange forskellige celler i kroppen – også normalceller.

 
 
 
 
Vil du vide mere om hvordan kræftcellernes genetiske egenskaber og moderne diagnostik åbner mulighed for skræddersyet medicin kræft?