Skip directly to content

LUNGEKRÆFT

Om lungekræft

Lungekræft er i dag den anden mest almindelige type kræft i Danmark, og er den type kræft, som er den næsthyppigste blandt danske mænd og den tredjehyppigste blandt danske kvinder. 4.300 patienter får årligt får stillet denne diagnose.

Lungekræft opstår oftest i de celler, der ligger omkring luftvejene. Denne type kræft kan inddeles i to hovedtyper: ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og småcellet lungekræft (SCLC).

Ikke små-cellet lungekræft udgør 85 procent af alle tilfælde af lungekræft og i 75 procent af disse sygdomstilfælde, har kræften spredt sig, og er blevet metastatisk eller fremskreden.

Lungekræft er typisk en sygdom, som forekommer hos ældre mennesker, og i de fleste tilfælde er det forbundet med rygning, selvom sygdommen dog også kan ramme unge mennesker og ikke-rygere.

 
Mit håb for fremtiden er, at der bliver sat mere fokus på lungekræft, og at det ikke er ens bopæl, der afgør, hvilken behandling man får. Alle i Danmark skal have mulighed for at få samme behandlingstilbud
Lisbeth Søbæk Hansen, Formand Patientforeningen Lungekræft
 

Ikke-småcellet lungekræft

Ikke-småcellet lungekræft er en sygdom, hvor der dannes ondartede celler i lungevævet, og er i dag den hyppigste form for lungekræft i Danmark. Typisk for ikke-småcellet lungekræft er, at patienten kan helbredes ved operation, hvis sygdommen er afgrænset.

For dem, som kan opereres, er prognosen afhængig af flere ting. Heriblandt svulstens størrelse og patientens generelle tilstand.

De aktuelle behandlingsmuligheder for ikke-småcellet lungekræft omfatter kirurgi, strålebehandling, kemoterapi, målrettet behandling eller en kombination af disse afhængig af kræftformen, sygdomsstadie og patientens almentilstand og alder.

Lungekræft kan give mange symptomer, som afhænger af hvor i kroppen svulsten sidder og hvor stor den er. Almindelige symptomer er kronisk hoste, hæshed og åndenød. Man kan også opleve brystsmerter, hævelse på hals og i ansigtet, og blodigt opspyt fra lungerne. Derudover bør man, hvis man har gentagne lungebetændelser, være opmærksom og blive undersøgt.